Kontakta oss

Utvecklingspedagogik Sverige AB
08-517 07 100
Box 418
191 24 Sollentuna
kontakt@up.se
Besöksadress Stab & stöd: Edsbergs torg 1, Sollentuna (om inte annat anges nedan)

Stab & Stöd

Helen Adolfsson
Kommunikationsansvarig
08-517 07 175
070-517 01 49
Niklas Ahlström
Vd
08-517 07 124
073-985 65 57
Per Ahlström
Vice vd
08-517 07 105
070-770 04 31
Iftikhar Ahmed
IT-supporttekniker
08-517 07 137 (Besök: Häggviksvägen 4, Sollentuna)
070-758 95 00
Lars Bond
Redovisningsekonom
076-113 19 84
Ulla Börjeson
Löneadministratör
08-517 07 184
072-571 11 25
Jabbar Chohan
IT-ansvarig
08-517 07 137 (Besök: Häggviksvägen 4, Sollentuna)
070-876 08 99
Ann-Sofie Ferdinandsson
Koordinator
072-722 00 05
Joakim Gestberg
Skolchef
070-759 52 93
Kristina Hjelm
Löneadministratör
08-517 07 103
073-073 06 74
Marie Lindeberg
Redovisningsekonom
070-952 41 11
Gabriella Müller
Kvalitet och utveckling
073-332 24 02
Anna-Lena Nylund
Ekonomichef
073-200 86 03
Anders Palfi
IT-chef
070-385 63 72
Linda Pettersson
HR-administratör
073-086 33 26
Marina Söderström
Ekonomiassistent
08-517 07 178
Anna Treskog
Projektledare, elevkö
073-372 03 56
Susanne T-son
HR-chef
072-712 31 93
Claudia Vasquez
Adminstratör UP Kompetens
08-528 00 991
072-209 22 04
Pia af Rolén
Kommunikatör
0722-16 93 77
Anneli Åström
Omsorgschef
072-085 00 73

Eldqvarn Kök

Giovanni Venner
Restaurangchef
08-517 07 122 (Besök: Häggviksvägen 4, Sollentuna)

Fastigheter

Thomas Jacobsson
Fastighetschef
08-517 07 209 (Besök: Häggviksvägen 4, Sollentuna)
070-397 79 85
Markku Koivuperä
Fastighetsskötare
08-517 07 107 (Besök: Häggviksvägen 4, Sollentuna)
070-415 75 51