Sportlov vid våra skolor

26-30 februari
Se adress respektive skola/korttidstillsyns hemsida

På fritidshemmen och kortidstillsynerna erbjuder vi våra barn och ungdomar en stimulerande fritid med aktiviteter och gemenskap.

 

Kalender

Sportlov vid våra skolor

26-30 februari
Se adress respektive skola/korttidstillsyns hemsida
Fritids och korttidstillsyn är öppna.