Svedenskolan Mälarhöjden

Grundskola och grundsärskola i Stockholm för elever med autism.

Svedenskolan Mälarhöjden är en fristående skola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Med kompetenta och engagerade medarbetare baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar. Svedenskolan Mälarhöjden ligger i ett villaområde med närhet till tunnelbana.

Skolan drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamheter som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Grundskola och grundsärskola i Stockholm för elever med autism - besök Svedenskolan Mälarhöjden

För att komma till Edwise klickar du här.