Om Utvecklingspedagogik

Här hittar du information om Utvecklingspedagogik och våra verksamheter. Vill du läsa mer om våra verksamheter hittar du verksamheternas webbadresser längst ner på den här sidan.

Välkommen till Utvecklingspedagogik

I våra verksamheter står alltid elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum.

Verksamheterna hos Utvecklingspedagogik Sverige AB startade 1994. Hos oss finns

  • Fristående förskola
  • Förskoleklass med fritidshem
  • Grund- och grundsärskola med fritidshem
  • Gymnasiesärskola och gymnasium

Våra omsorgsverksamheter omfattar

  • Korttidstillsyn (vid de flesta av våra skolor)
  • Kortidsvistelse 
  • Ungdomsboende
  • Daglig verksamhet

Vi driver även UP Kompetens som erbjuder utbildningar, både till medarbetare inom Utvecklingspedagogik och kunder utanför bolaget.  Hos oss finns också Eldqvarn Kök som lagar mat till några av våra skolor och omsorgsverksamheter och erbjuder matleveranser till externa kunder. Du kan läsa mer om våra verksamheter på respektive webbplats. Du hittar länkar till dem längst ner på sidan.

Trygghet, trivsel och utveckling
I våra verksamheter står alltid elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum. Alltid utifrån den enskilda elevens och brukarens förutsättningar, behov och styrkor. Genom att vara lyhörda för individens intressen skapar vi lust för lärande och personlig utveckling. Vi gör det med kunniga medarbetare, hög personaltäthet och ett brinnande intresse och engagemang.  Och inte minst , ett stort hjärta. Hos oss är även kontakten med föräldrar viktig och sam

Stor kunskap
Utvecklingspedagogik har sedan starten drivits långsiktigt och har hela tiden utvecklat verksamheterna. Under våra  drygt 20 år har vi samlat stor kunskap inom företaget. Men vill komma vidare. Det gör vi genom att själva utveckla , spana på omvärlden och ta del av nya forskningsresultat.  Kompetensutveckling av våra medarbetare är en viktig del i vår strävan att ligga i framkant. Ständig utveckling är en naturlig del av vårt arbete.

 

Fakta om Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett familjeägt välfärdsföretag som driver fristående skolor och enskilt drivna omsorgsverksamheter i Stockholms län.

Huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige är huvudman för verksamheterna. Vill du komma i kontakt med huvudmannen  vid Utvecklingspedagogik Sverige AB,  kontakta Niklas Ahlström (Se "Kontakta oss" längst upp på sidan).

De fristående skolverksamheterna drivs utifrån tillstånd från Skolinspektionen. Omsorgsverksamheterna drivs utifrån tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Utvecklingspedagogik i siffror
Antal elever och brukare: Drygt 700
Antal medarbetare: Ca 500

Lokaler 
Alla lokaler är väl utrustade och anpassade för att tillgodose våra elevers och brukares utveckling och behov. 

 

Verksamhetsidé och vision

Företagets verksamhetsidé, mission och vision är formulerade utifrån våra huvudverksamheter, det vill säga skola och omsorgsverksamheter, men är självklart giltiga även för de stödfunktioner och övriga verksamheter som finns i företaget.
 
Verksamhetsidé
Vi erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjärta och klokhet skapar vi hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet.

Vision
Utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla