Våra skolor och omsorgsverksamheter

Här finns en kort beskrivning av våra skolor och omsorgsverksamheter.  I samtliga omsorgsverksamheter omfattas brukaren av LSS, (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade). Mer information finns på respektive verksamhets webbplats. Länkar till webbplatserna finns längst ner på sidan. Vill du veta var våra verksamheter finns, klicka här.

Förskola

 • Balder Förskola - för barn med funktionsnedsättning

Grund-och grundsärskolor

 

 • Svedenskolan Bergshamra - grundskola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd samt grundsärskola för för elever med diagnos inom autismspektrum och utvecklingsstörning
 • Lunaskolan Bromma - grundskola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd samt grundsärskola för för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning
 • Lunaskolan Södra - grundskola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd 
 • Balderskolan -  grundsärskola för elever med utvecklingsstörning

Gymnasie- och gymnasiesärskolor

 • Häggviks Gymnasium - gymnasieskola för elever med autism och gymnasiesärskola för elever med utvecklingstörning
 • Lunagymnasiet - gymnasium för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska diagnoser
 • Balderskolan - gymnasiesärskola för elever med utvecklingsstörning

Korttidstillsyn

 • Sveden Fritid  -  korttidstillsyn för barn 13-16 år  vid Svedenskolan Bergshamra
 • Häggvik Fritid  - korttidstillsyn för elever vid Häggviks Gymnasium
 • Balder Fritid - korttidstillsyn för barn 13-16 år
 • Luna Fritid Bromma - korttidstillsyn för barn 13-16 år 
 • Luna Fritid Södra - korttidstillsyn för barn 13-16 år

Korttidsvistelse

 • Rudebacken Korttids -  korttidsvistelse för personer med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning
 • Balder Korttids - korttidsvistelse för personer med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning

Barn- och ungdomsboende

 • Häggviks Ungdomsboende -  sjudygnsboende för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingstörning och autism
 • Luna Ungdomsboende - sjudygnsoende för elever vid Lunagymnasiet

Dagliga verksamheter

 • Cameleonten Daglig Verksamhet - daglig verksamhet för personer ​med utvecklingsstörning och/eller autism
 • Balder Daglig Verksamhet - daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och/eller autism

Elevkö, ansökan och skolplacering

Läs om elevkö, ansökan och skolplacering vid

Vi får många frågor från intresserade föräldrar om elevkö, ansökan och skolplacering hos oss. Klicka på länken "Frågor och svar om ansökan, elevkö och skolplacering" nedan för att läsa svaren på vanliga frågor som vi ofta får.  Svaren gäller skolformerna grundskola och grundsärskola vid Lunaskolan Bromma, Lunaskolan Södra och Svedenskolan Bergshamra.

www.lunaskolan.se
www.svedenskolanbergshamra.se