Frågor och svar

Vilka elever och brukare vänder ni er till?
Vi vänder oss till elever och brukare med funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och/eller diagnos inom autismspektrum tillstånd. Mer information  finns på respektive verksamhets webbplats. Du hittar webbadresserna till våra verksamheter längst ner på sidan.

Hur gör jag om jag vill att mitt barn, ungdom eller  jag själv ska börja i någon av era verksamheter?
Kontakta den eller de verksamheter som ni är intresserade av. På varje verksamhets webbplats finns information om hur intresseanmälning och/eller ansökan går till. Vi har inget centralt kösystem. Länkar till alla verksamheter finns längst ner på sidan.

Kan mitt barn stå i kö till flera verksamheter samtidigt, till exempel till både Lunaskolan Bromma och Svedenskolan Bergshamra?
Ja, det går bra. Kontakta de verksamheter ni är intresserade av.

Kostar det något att stå på kö till era verksamheter?
Nej

Måste man bo i den kommunen där skolan eller omsorgsverksamheten ligger för att kunna gå där?
Nej, idag har vi elever och brukare från nästan 20 kommuner hos oss.

Får den som vill börja i Utvecklingspedagogiks omsorgsverksamheter?
Nej, beslut om deltagande fattas av kommunens LSS-handläggare.

Finns det ett gemensamt synsätt mellan era verksamheter?
Våra verksamheter präglas av att vi genom hög kvalitet ökar kunskaperna, livskvaliteten och delaktigheten i samhället för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning. Individuellt utformade insatser, ständig utveckling, djup och bred kompetens samt ett stort engagemang och brinnande intresse för att skapa värde för våra elever och brukare är också gemensamt för våra verksamheter.

Varför väljer elever, föräldrar och brukare en verksamhet inom Utvecklingspedagogik?
Generellt sett väljer man våra verksamheter för att de håller hög kvalitet och har en speciell inriktning som motsvarar individens behov. Ofta har man också har hört andra prata gott om verksamheten.

Vad är en fristående skola?
Fristående skolor drivs av andra huvudmän än kommuner, landsting eller staten. Fristående skolor finns såväl på förskole-, grund- och gymnasienivå.

Är era skolverksamheter inriktad på någon specifik pedagogik?
Utmärkande för all pedagogik och synsätt inom Utvecklingspedagogik är att vi fokuserar på och lyfter individens positiva och starka sidor för att öka elevens självbild och självförtroende. Utbildningen baseras på individuella insatser utifrån individens förmågor och förutsättningar och ”jag kan –upplevelse". I övrigt arbetar vi utifrån de nationella styrdokument som finns med en anpassad, strukturerad och tydliiggörande pedagogik.

Vilka elever går i en grundsärskola?
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Vilka elever tas emot i gymnasiesärskolan?
Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.  Gymnasiesärskolan omfattar fyra år och är frivillig.