Organisation

Företaget leds av en vd. Vd ska tillsammans med ledningsgruppen verkställa styrelsens beslut på det sätt som bäst gagnar kvalitet i verksamheterna, utveckling och långsiktighet. Hos oss finns två verksamhetsområden; skola och omsorg. Våra skolor leds av rektorer och våra omsorgsverksamheter av verksamhetschefer.  Som stöd för verksamheterna finns IT, HR, kommunikation, ekonomi, fastighet och Eldqvarn Kök samt  olika former av stöd inom de två verksamhetsområdena.