Sveden Fritid

Fritidsverksamhet - fritidshem och korttidstillsyn för barn med funktionsnedsättning.

Sveden Fritid är våra fritidsverksamheter vid Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Sveden Fritid omfattar fritidshem för barn 6-12 år och korttidstillsyn för barn 13-16 år. Den senare finns endast vid Svedenskolan Bergshamra.  Hos Sveden Fritid får barnen en meningsfull och utvecklande fritid tillsammans med andra.

Sveden Fritid drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Sveden Fritid - fritidsverksamhet för barn och ungdomar med autism

Fritidsverksamhet för barn mellan 6-12 år (fritidshem)

Fritdisverksamhet för barn mellan 13 -16 år (korttidstillsyn)